پیامک صوتی علاوه بر خوانش یک پیام ضبط شده برای مخاطبان، می‌تواند یک سوال چندگزینه‌ای را از مخاطبان بپرسد و از آنها بخواهد که گزینه مورد نظرشان را پس از شنیدن گزینه‌ها شماره گیری کنند. پس از اتمام کمپین، می‌توانید درصد پاسخگویی مخاطبانتان به هر گزینه را مشاهده و تحلیل کنید.