خط خدماتی

خطوط خدماتي شامل خطوطي هستند که از این خطوط می توانید به مشترکين خود که با ایشان همکاری می نمایید پیامک ارسال نموده و در نظر داشته باشید از این خطوط نمی توانید در قسمت بانک منطقه ای و کد پستي و شماره های غیر که مشترک شما محسوب نمی شوند استفاده نمایید. در صورتي که حتي به يک شماره غير از بانک شماره مشترکین خودتان ارسال انجام دهيد تبليغاتي محسوب شده و شامل جريمه مي گردد. هرگونه اطلاع رسانی به لیست مشترکین خود ارسال خدماتی محسوب می شود.  لازم به ذکر است خطوط خدماتی تنها مربوط به اپراتور همراه اول می باشد.

خط پیامک خدماتی

خطوط خدماتی، همان خطوط تبلیغاتی هستند با این تفاوت که شما باید از آنها برای اطلاع رسانی به مخاطبینتان استفاده نمائید،از این خطوط امکان ارسال پیام به بانک موبایل محله ای،هدفمند وجود ندارداستفاده از این خطوط به مشترکینی که در دفاتر همراه اول درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی را داده اند نیز امکان پذیر است

خط پیامک تبلیغاتی

خطوط تبلیغاتی ، خطوطی هستند که با آنها اقدام به ارسال پیامک می نمایید و به شهر ، محدوده و ... پیامک ارسال می کنید ، این خطوط قابلیت ارسال پیامک به کسانی که پیامک تبلیغاتی خود را غیرفعال کرده اند ندارند ، زیرا این اشخاص قانونا اعلام کرده اند که تمایلی به دریافت پیامک های تبلیغاتی ندارند.

شرایط خدماتی کردن خطوط پیامک و ارسال پیام به لیست سیاه

خط پیامک تبلیغاتی

متن تعهد نامه
شرکت ................. تعهد مي نمايد از خط ....................... تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي) استفاده نماید و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد و در صورت ارسال پیامک تبليغاتي 10.000.000 تومان جريمه نسبت به تخلف انجام شده پرداخت نماید.


با توجه به اینکه روال جدید درخواست شماره خدماتی تاکنون انجام نشده است، لذا این مجموعه در قبال نحوه بررسی درخواست ها و یا زمان اعلام نتیجه بررسی اطلاعاتی ندارد.  
با اینحال، در مورد شماره هایی که درخواست آنها مورد موافقت همراه اول قرار گرفته باشد، به محض اعلام به این مجموعه، به شما اطلاع داده خواهد شد، بنابراین خواهشمند است از پیگیری وضعیت پروسه خدماتی جدا خودداری نمایید.

برای ارسال درخواست از بخش خط خدماتی اقدام به ارسال درخواست نمایید،از ارسال درخواست در داخل تیکت جدا خودداری نمایید.همچنین قبل از ارسال درخواست و تایید مدارک از ارسال اصل مدارک جدا خودداری نمایید

نکات مهم

ارسال پیامک به شماره های لیست سیاهدسته بندی پیامک ارسالی باید کامل و واضح باشد (برای مثال اعلام کد پیگیری، ارسال جزئیات خرید بلیط، ...)

ارسال پیامک به شماره های لیست سیاهدر قسمت محتوا در فرم خط خدماتی،نمونه متن ارسالی به مشتریان خود را ارسال نمایید،در صورت عدم درج فرم پذیرفته نخواهد شد. (برای مثال کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... میباشد)

ارسال پیامک به شماره های لیست سیاهشماره های مربوط به تراکنش های بانکی نیازی به ارسال بانک شماره های مشترکین ندارند .
 ارسال پیامک به شماره های لیست سیاهلازم به ذکر است خطوط خدماتی تنها مربوط به اپراتور همراه اول می باشد.

همچنیارسال پیامک به شماره های لیست سیاهن لازم به ذکر است درخواست های خدماتی تنها یکبار در ماه توسط اپراتور بررسی می گردد در نتیجه باعث افزایش مدت زمان پروسه خط خدماتی خواهد شد.

ارسال پیامک به شماره های لیست سیاهصندوق های قرض الحسنه ، شرکت های بورس و ..... جهت درخواست شماره خدماتی نیازمند ارائه مجوز از بانک مرکزی هستند

ارسال پیامک به شماره های لیست سیاهقبل از ارسال اصل مدارک لطفا درخواست خود را به همراه تصویر مدارک از بخش ماژول خط خدماتی ارسال نمایید در صورت ارسال مستقیم اصل مدارک،مدارک مرجوع خواهد شد.


شماره از لیست سفید (حالت خدماتی) خارج خواهد شد اگــــــر:

  • پیامکی مغایر با نمونه پیامکهای اعلام شده ارسال گردد.
  • کاربر به شماره هایی غیر از فهرست اعلام شده پیامک ارسال کند.
  • مشترک از دریافت هرگونه پیام شکایت نماید و چنانچه تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشده باشد.
  • کاربر به تعهدات خود در زمینه شماره های خدماتی عمل ننماید

نحوه ارسال مدارک

ابتدا مدارک را از طریق ماژول خدماتی ارسال نموده و پس از تایید واحد اداری ،اصل مدارک را از طریق پست به آدرس شرکت ارسال نمایید .پس از دریافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتی قرار می گیرد. طبق اعلام اپراتور ها مدت زمان لازم برای بررسی مدارک 40 روز میباشد

مدارک مورد نیاز برای خدماتی نمودن خطوط اختصاصی

خطوط 5004

1- فرم درخواست حقوقی تکمیل شده در سربرگ با مهر و امضا
2- تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا
3- سفته به مبلغ 20 میلیون تومان( به نام شرکت ارمغان راه طلائی)
4- بانک شماره همراه مشترکین
5- گواهی امضا  / ارگان های دولتی: معرفی نامه رسمی

خطوط 2000

1-فرم درخواست تکمیل شده با مهر و امضا
2- تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا
3- بانک شماره همراه مشترکین
4- گواهی امضا  / ارگان های دولتی: معرفی نامه رسمی

خطوط 1000

1-فرم درخواست حقوقی تکمیل شده در سربرگ با مهر و امضا
2- تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا
3- سفته به مبلغ 10 میلیون تومان( نمونه سفته تکمیل شده)
4- بانک شماره همراه مشترکین
5- گواهی امضا  / ارگان های دولتی: معرفی نامه رسمی

خطوط 5002 و 5005

1-فرم درخواست حقوقی تکمیل شده در سربرگ با مهر و امضا
2- تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا
3- سفته به مبلغ 10 میلیون تومان( نمونه سفته تکمیل شده)
4- بانک شماره همراه مشترکین
5- گواهی امضا  / ارگان های دولتی: معرفی نامه رسمی

6- چک به مبلغ 50 میلیون تومان بدون درج تاریخ و بابت در وجه شرکت راهکار سرزمین هوشمند

خطوط 5001

1-فرم درخواست حقوقی تکمیل شده در سربرگ با مهر و امضا
2- تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا
3- سفته به مبلغ 10 میلیون تومان( نمونه سفته تکمیل شده)
4- بانک شماره همراه مشترکین
5- گواهی امضا  / ارگان های دولتی: معرفی نامه رسمی

خطوط  021 و 026

1-فرم تکمیل شده در سربرگ با مهر و امضا
2- تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا
3- قبض تلفن حقوقی
4- بانک شماره همراه مشترکین
5- گواهی امضا  / ارگان های دولتی: معرفی نامه رسمی